POKONUJĄC TRUDNOŚCI

0
265

Pokonując związane z tym poważ­ne trudności techniczne, w 1970 r. wyproduko­wano zgodnie z planem pierwsze 2,2 min t ciężkiej ropy z piasków urabianych metodą odkrywkową ze złoża Athabasca w Stanie Al­berta.Obecnie wchodzi do eksploatacji druga, udo­skonalona już przetwórnia piasków tzw. Syncrude  wydajności 5,5 min t na rok ropy su­rowej. Przewiduje się, że koszt ropy otrzymy­wanej z piasków bitumicznych będzie, po opa­nowaniu produkcji, zbliżony do kosztu wydo­bycia ropy konwencjonalnej. Wydobycie ropy na większą skalę roz­poczęło się w 1909 r. na wyspie Trynidad u wybrzeży Wenezueli. Wyspa ta znana jest ze znajdującego się tam jeziora asfaltowego, z którego asfalt, wydobywany do dziś, stał się podstawą dla opracowania światowych norm dotyczących tego materiału.

Poprzedni artykułAMERYKA POŁUDNIOWA
Następny artykułTRANSPORT ROPY