SPECYFICZNOŚĆ WIERCEŃ

Wykaz jest za­pewne niepełny, ponieważ codziennie publiku­je się informacje o gorączkowych poszukiwa­niach podwodnych w różnych częściach świa­ta.Wydobycie ropy z podwodnych pól nafto­wych wynosi obecnie około 20% wydobycia światowego. Przewiduje się, że w następnych dziesięcioleciach udział tego wydobycia może wzrosnąć do 50%.Specyficzność wierceń i wydobycia z dna mor­skiego. Podstawowe zasady wierceń i wydo­bycia z dna morskiego są takie same jak na lądzie. Różnica polega jedynie na sposobie połączenia odwiertu z wieżą wiertniczą, która może być wieżą pływającą lub stałą, tzn. osa­dzoną na dnie morskim. Stosuje się cztery podstawowe rodzaje platform wiertniczych i wydobywczych: stała platforma wiertnicza do kilku odwiertów jednocześnie, przenośna platforma wiertnicza, statek wiertniczy, półzanurzona platforma wiertnicza (w zależności od warunków miej­scowych).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!