NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE

Najczęściej stosuje się stałe platformy wiertnicze wykonujące większą liczbę od­wiertów. Platforma taka składa się z kon­strukcji spawanej osadzonej na palach wbi­tych w dno morskie. Około 15—20 m nad powierzchnią wody znajduje się podest o wy­miarach około 50 x 50 m z umieszczonymi na nim urządzeniami wiertniczymi, magazynem i pomieszczeniami mieszkalnymi dla około 50 osób obsługi. Platformy buduje się z części przywożonych statkiem z najbliższego portu i montowanych na miejscu przeznaczenia. Z platformy można wykonywać wiele odwier­tów, zwykle 10—40, o głębokości dochodzącej do 1800 m. Po zakończeniu wierceń, urządze­nia wiertnicze są demontowane i zastępowa­ne układami produkcyjnymi (zbiorniki, sy­stem rurociągów, zaworów, zabezpieczeń itd.).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!