ROZMOWY SPRZEDAŻOWE

0
428
  • Uczniowie klas maturalnych liceum ekonomicznego otrzy­mują od. nauczycieli polecenie ilustrowania prac dyplomo- – wych -rysunkami i’ schematami, wykonywanymi na folii • (załączniki do pracy dyplomowej). Materiały te są wyko­rzystywane jako pomoce do lekcji we wszystkich szkołach, wchodzących w skład danego zespołu. Najtrwalsze są folio- ’ gramy wykonane za pomocą kserografu.Rozmowy sprzedażowe można nagrywać na żywo w skle­pach lub wykorzystując , książkę Ehrlicha lub – poradnik, Kultura obsługi nabywców w punktach sprzedaży detalicznej wydany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kie­rowniczych^. MHWiU w-Miedzeszynie woj.” warszawskie. Wypowiedzi przedstawicieli życia gospodarczego nagrywa się bezpośrednio w przedsiębiorstwie lub też z audycji radiowych bądź telewizyjnych.  Wskazane jest, aby w sali przedmiotowej znajdowały się : komplety podręczników w takiej liczbie, aby na każdą ławkę można było przydzielić jeden podręcznik.
Poprzedni artykułMATERIAŁY METODYCZNE
Następny artykułWYKONYWANE SCHEMATY