ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ

0
625

Po II wojnie światowej rosnąca świadomość narodowa krajów arabskich spowodowała, że kraje te coraz ostrzej zaczęły sprzeciwiać się czerpaniu krociowych zysków z miejscowych bogactw naturalnych przez obce towarzystwa, pochodzące z innych krajów, nie dbające ani o     ziemię, ani o ludzi, ani o gospodarkę na eksploatowanych terenach. Sprzeciw ten narastał przez wiele lat, aż w 1960 r. zaowocował zawiązaniem Organizacji Krajów Eksporterów Ropy Naftowej (Organi- zation of the Petroleum Exporting Countries OPEC), która powstała w 1960 r. na konfe­rencji w Bagdadzie (Irak). Członkami założy­cielami byli: Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Ku­wejt i Wenezuela. Przez wiele następnych lat cel organizacji, jakim była samoobrona przed obcymi korporacjami, pozostawał na papierze.

Poprzedni artykułDECYDUJĄCA WIELKOŚĆ
Następny artykułCENY ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH