DECYDUJĄCA WIELKOŚĆ

0
504

Dopiero po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej jesienią 1973 r. OPEC stał się faktycznym międzyrządowym kartelem decydującym o wielkości wydobycia i cenach ropy naftowej, ropy, której 50% na świecie produkują, a 90% na świecie — eksportują kraje należące do tej organizacji. W październiku 1973 r. OPEC z dnia na dzień podniosła drastycznie cenę informacyjną ropy i ustanowiła zasady dal­szego jej podnoszenia. Kraje OPEC postanowiły rozpocząć zmniejszanie wydobycia ropy począ­tkowo o 5%, a potem o 25% i nałożyły embar­go na eksport do Holandii i Stanów Zjednoczo­nych. Wynikłe stąd zamieszanie zapoczątko­wało kryzys naftowy nazywany też kryzysem energetycznym. Od tamtego czasu cena infor­macyjna ropy naftowej, odnoszona teraz umo­wnie do lekkiej ropy z Arabii Saudyjskiej (Arabian Light), rośnie z roku na rok. Jedy­nie w 1975 r. zanotowano nieznaczny spadek cen, a w okresie 1974—1978 wzrost można by­ło uważać za umiarkowany.

Poprzedni artykułTRWAJĄCY TREND
Następny artykułROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ