IMPORT PRODUKTÓW NAFTOWYCH

0
282

Oprócz tego Stany Zjednoczone importują pro­dukty naftowe. Przykładowo w 1975 r. import ten wynosił 150 min t. Z uwagi na rosnącą niepewność co do zao­patrzenia z zewnątrz, w Stanach Zjednoczonych prowadzone są nadal intensywne prace poszukiwawcze. Wg najnowszych badań przy­puszcza się, że znaczna część pozostających tam j do odkrycia zasobów ropy naftowej znajduje j się w przybrzeżnych akwenach morskich, tj. na Atlantyku, w Zatoce Meksykańskiej, na Oceanie Spokojnym i w rejonie Alaski. Sza­cuje się, iż złoża podmorskie pozostające do odkrycia obejmują około 1/3 zasobów nieod- krytych i występują na głębokości wody nie przekraczającej 200 m.

Poprzedni artykułROPA W KANADZIE
Następny artykułDWA SUPERGIGANTY