ROPA W EUROPIE ZACHODNIEJ

0
409

Do czasu odkrycia ropy naftowej na Morzu Pół­nocnym Europa Zachodnia zdana była prak­tycznie całkowicie na import ropy z różnych części świata, a głównie z Bliskiego Wschodu.Niewielkie wydobycie własne w Republice Federalnej Niemiec stanowiło kroplę w morzu potrzeb. Rozpoznane i przypuszczalne zasoby ropy naftowej na kontynencie europejskim są tak znikome, że mówiąc — ropa w Europie Zachodniej — można mieć na myśli tylko pola roponośne na Morzu Północnym. Odkrycie tych złóż miało historyczne zna­czenie jako jedno z większych, wzorcowych osiągnięć poszukiwawczych na świecie. Bada­nia obejmujące obszar około 0,5 min km2 roz­poczęto w 1964 r. Do 1974 r. zostało odkryte już około 2 mld t ropy naftowej w rejonie na południe od 62 równoleżnika. W 1979 r. zaso­by odkryte Morza Północnego wzrosły do 3,7 mld t, co stanowi 3,2% światowych zaso­bów ropy odkrytej i pozostającej do wydoby­cia.

Poprzedni artykułKOSZTY WYDOBYCIA
Następny artykułOD PEWNEGO CZASU