KOSZTY WYDOBYCIA

0
258

Jeszcze w 1964 r., a więc u progu rozpo­czętych poszukiwań, na mocy Konwencji Genewskiej cały obszar został podzielony na sektory o ściśle ustalonych granicach, należą­ce do: Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec­kiej Republiki Federalnej oraz Holandii. W 1965 r. brytyjskie towarzystwo naftowe British Petroleum dokonało odkrycia pierwszego.  Koszty wydobycia ropy ze złóż Morza Pół­nocnego są bardzo wysokie, obciążone ogrom­nymi nakładami wyłożonymi na poszukiwania i zagospodarowanie złóż. W skrajnym przy­padku są one 20-krotnie większe, a średnio 10-krotnie wyższe od kosztów wydobycia ro­py w rejonie Zatoki Perskiej.

Poprzedni artykułRUROCIĄGI NA MORZU PÓŁNOCNYM
Następny artykułROPA W EUROPIE ZACHODNIEJ