OD PEWNEGO CZASU

0
353

Od pewnego czasu Chińska Republika Lu­dowa eksportuje ropę naftową do Japonii. Ocenia się, że wielkość tego eksportu po roku 1980 może osiągnąć nawet 100 min t rocznie.W Chinach, oprócz ropy naftowej, wystę­pują znaczne ilości gazu ziemnego. Zaczyna rozwijać się na większą skalę przemysł rafi­neryjny i petrochemiczny, w czym uczestni­czą firmy amerykańskie i japońskie. Australia. Jest to ostatni kontynent, na któ­rym odkryta została ropa. Pierwszy odwiert wykonano w Moomba w 1961 r., następnie znaleziono wiele pól naftowych i gazowych. Rozpoczęcie wydobycia oznaczało początek uniezależnienia się od importu ropy. Obecnie kraj ten już w około 50% zaspokaja swoje potrzeby własną ropą naftową. Nadal prowa­dzone są prace poszukiwawcze, m.in. wyko­nuje się wiercenia na wodach przybrzeżnych.

Poprzedni artykułROPA W EUROPIE ZACHODNIEJ
Następny artykułCHINY I ROPA