POZA ZABEZPIECZENIEM

System taki poza zabezpiecze­niem przeciwwybuchowym odgrywa rolę anty­korozyjną, ponieważ eliminuje obecność tlenu, w komorach statku.W przypadku pożaru uruchamia się sys­tem rozprowadzania piany gaśni­czej. System ten jest zainstalowany na po- -kładzie i wewnątrz komór zbiornikowca. Poza tym każdy zbiornikowiec ma odpowiednią ilość przenośnych i ruchomych urządzeń gaśni­czych.Ostatnio nabiera dużego znaczenia zagadnie­nie transportu gazów płynnych jak: mieszanina propan-butan, etylen, butylen, butadien, a tak­że gazów skroplonych, jak amoniak czy przede wszystkim gaz ziemny.Zbiornikowce do transportu gazów płynnych np. mieszaniny propan-butan są chłodzone do temperatury około —40 °C. Zbiornikowiec transportujący skroplony gaz ziemny musi być chłodzony poniżej — 160°C.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!