ROLA ZAKŁADÓW PRACY

0
510

W procesie przygotowania uczniów do pracy coraz większą rolę odgrywają już i będą odgrywały zakłady pracy. Wiąże się to z ogólną koncepcją kształcenia ustawicznego uchwaloną na konferencji generalnej 15-sesji – UNESCO w 1969 roku. Uchwała ta postuluje konieczność nowego określenia celów oświaty i rozwoju człowieka. Wskazuje,  że obecnie nie można, mówić już tylko o kształceniu w szkołach^ Podkreśla, że pro­blemem rozwoju jednostki i jej doskonaleniem najbardziej zainteresowane są zakłady. pracy. Zagadnienia wychowania i doskonalenia pracowników należy potraktować jako dzia­łalność równorzędną z działalnością produkcyjną łub usłu­gową.

Poprzedni artykułROLA TECHNICZNO- EKONOMICZNA
Następny artykułSTOPIEŃ PRZYDATNOŚCI NAUKOWEJ