PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

0
344

Przygotowanie zawodowe. Do prawidłowego wykony­wania wymienionych. czynności . magazynierowi potrzebny    jest, oprócz wiedzy ogólnej na poziomie’ zasadniczej szkoły zawodowej/następujący zakres teoretycznego i praktycznego przygotowania do zawodu:      teoretyczna i praktyczna znajomość towarów, materiałów i surowców,’ ich symboliki, znaków produkcyjnych i norm przedmiotowych, czynnościowych i klasyfikacyjnych;wiadomości z zakresu zasad i organizacji pracy przed­siębiorstwa i magazynu, warunków i sposobów przecho-wywania różnych przedmiotsposoby wyliczania; ubytków i ‘ zabezpieczania towarów przed ubytkami ponadnormatywnymi;znajomość warunków dostaw, odbioru, i załatwiania :reklamacji;   umiejętność organizacji pracy swojej własnej i całych zespołów zatrudnionych w dużych magazynach.

Poprzedni artykułPRACE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO
Następny artykułPOSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM