POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM

Konserwacja składowanych artykułów; analizowanie-zapasów znajdujących się a#-magazynie i sygnalizowanie o zapasach zbyt dużych lub zbyt małych;   gospodarowanie opakowaniami,  surowcami wtórnymi i odpadkami użytkowymi lub złomem;wydawanie przechowywanych przedmiotów lub materia­łów zgodnie ze zleceniem (ważenie, mierzenie, odliczanie); wypełnianie odpowiednich dowodów przyjęcia i prze-. . kazanie artykułów, sporządzanie protokołów niezgodności, strat w transporcie, odchyleń od przyjętych norm itp.;  prowadzenie kartoteki na każdy-artykuł;    dokonywanie okresowych^ inwentaryzacji; rozliczanie z powierzonego majątku.Magazynier posługuje się sprzętem i przyrządami pomiaro- , wo-kontrolnymi, narzędziami związanymi z przyjmowaniem, .przechowywaniem i – konserwowaniem. powierzonych arty- . kułów, . urządzeniami transportu wewnętrznego (ręcznym , i zmechanizowanym), maszynami do liczenia, ewidencjo­nowania i.pisania.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!