PRACE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO

O  efektywności nauczania każdego . przedmiotu,. a więc i ó organizacji i technice handlu decydują cztery grupy czynników.. Są to: treści nauczania, warunki, w jakich odbywa,się proces nauczania i,uczenia się, nauczyciel.i jego metody pracy oraz uczniowie, tj. poziom; intelektualny, motywy działania itp. I jakkolwiek badania dotychczasowe wykazują że zasadniczą. rolę,w procesie kształcenia zawodowego ma nauczyciel i jego metody pracy, zwłaszcza te, które .mobilizują uczniów do samodzielnego procesu uczenia 'się, to jednak ,\ dość dużą rolę (ułatwiającą lub utrudniającą pracę nauczy-; cielą) odgrywają dobór i układ treści nauczania, .podane w. programach, podręcznikach i rożnych materiałach oraz ’ warunki, w których odbywa się proces kształcenia, a zwłaszcza liczebność klasy, wyposażenie w pomoce. dydaktyczno- -naukowe, urządzenie sali .^przedmiotowej lub pracowni, warunki, w jakich odbywa się praktyka w sklepie.czy. magazynie.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!