PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW

0
277

Rola zakładów pracy tak w przygotowaniu kandydatów do zawodu, jak i doskonaleniu pracowników czynnych już zawodowo jest duża, a w projektowanym systemie oświaty będzie stale wzrastać., W. większym niż dotychczas zakresie zakłady pracy będą wciągnięte do procesu systematycznego  zakładów pracy za zajęcia praktyczne uczniów i przygoto­wanie specjalistyczne nowych kadr: Zakłady pracy i. przed­siębiorstwa stworzą takie warunki ^organizacyjne, wyposażeniowe. i-lokalowe, które – zapewnią młodzieży odbywanie zajęć .praktycznych w- ramach obowiązujących programów praktycznej, nauki ~zawodu,-.w, czasie praktyk .zawodowych uczniów oraz w zakresie wyuczenia specjalizacji zawodowych, r niezbędnych do pełnienia zadań w danym przedsiębiorstwie.

Poprzedni artykułNABYCIE SPECJALIZACJI
Następny artykułZAKŁADY PRACY