ZAKŁADY PRACY

Zakład pracy — podkreślają uchwały — musi być zaintere­sowany tym, aby kandydaci do zawodu i pracownicy kształto- . wali swoją osobowość pod wpływem społecznie najpozytywniejszych wzorów? aby prawidłowo kształtowali motywację działań i. postawy, poczucie obowiązkowości i niezawodności pracy,zamiłowania do kułtury pracy, estetyki, ładu, porządku i zasad dobrej roboty. Zakłady pracy mają stać się poważną szkołą życia i społecznego działania/Pełne wykorzystanie wszyst- kich aspektów wychowawczych pracy, sprzyjających kształ- . towaniu się zaangażowanych postaw’i twórczego stosunku do pracy to najważniejsze i najbliższe zadanie każdego zakładu. Uchwała Sejmu z dnia 13 X 1973 roku o systemie oświaty 10 Polsce ustala, że intensywne kształcenie zawodowe kadr . dla życia gospodarczego odbywać”się będzie”przy udziale i pod nadzorem przyszłego pracodawcy.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!