NABYCIE SPECJALIZACJI

0
523

Szkoły będą przeważnie, kształciły: absolwentów , o szerokim profilu – zawodowym, – umożliwiającym młodzieży • przejście . do zawodów-i specjalności w różnych przedsiębiorstwach. Zadaniem poszczególnego zakładu będzie przygotowanie specjalistyczne tych absolwentów tak, aby uwzględniało ono specyficzne zadania zakładu, warunki , tecłiniczno-organiza– cyjne, metody pracy itp. Dopiero po nabyciu specjalizacji w zakładzie pracy absolwent szkoły średniej – lub „wyższej będzie przygotowany w pełni do wykonywania zawodu i bę-: „dzie mógł zdawać egzamin z.nabytej specjalizacji w zawodzie. . Sklep, lub .magazyn, tak jak i inne zakłady pracy, będą spełniały wobec uczniów szkół zasadniczych i średnich oraz , wobec młodej kadry przyjętej’ do pracy poważną funkcję . kształcąco-wychowuj ącą.

Poprzedni artykułINSTYTUCJA WYCHOWUJĄCA
Następny artykułPRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW