PRZEMYSŁ RAFINERYJNY

0
238

Polska ma 7 rafinerii ropy naftowej (5 z nich to małe rafinerie związane z podkarpackim rejonem własnego wydobycia ropy). Należą do nich rafinerie w Jedliczu, Jaśle, Glinniku Ma- riampolskim, Czechowicach i Trzebini. Ich zdolność przerobowa wynosiła łącznie 1,67 min t ropy na rok.Obecnie rafinerie Jedlicze — Jasło — Glinnik nie służą już do zwykłego przerobu ropy na paliwa, lecz zostały przeznaczone do wytwa­rzania małotonażowych produktów specjalnych, a głównie olejów smarowych i olejów specjal­nego przeznaczenia, smarów plastycznych, wa­zelin, parafiny, wosków, asfaltów izolacyjnych itp. Do wielu tych produktów używana jest miejscowa ropa podkarpacka. Rafinerie w Czechowicach i Trzebini przera­biają głównie ropę krajową i również wytwa­rzają wiele produktów specjalnych.Masowym przerobem ropy dostarczanej ze Związku Radzieckiego rurociągiem Przyjaźń zajmują się Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku. Zdolność przero­bowa rafinerii płockiej wynosi obecnie około 14 min t ropy na rok.

Poprzedni artykułRAFINERIA W PŁOCKU
Następny artykułNAJWIĘKSZA KONCENTRACJA