NAJWIĘKSZA KONCENTRACJA

Podsumowując przeprowadzone dotychczas rozpoznania, wyniki badań i prac poszukiwaw­czych wydaje się, że nie można spodziewać się, by Polska stała się kiedykolwiek krajem samo­wystarczalnym w zaspokajaniu własnych po­trzeb na ropę naftową i gaz ziemny, choć w wypadku gazu szanse są znacznie większe.Odkrycie niewielkich złóż ropy (zwracają­cych z nadwyżką wydatki poniesione na poszu­kiwania) są możliwe i oczekiwane.Największa koncentracja prac poszukiwaw­czych będzie miała miejsce w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, a także na Pomorzu Za­chodnim, w okolicach Torunia, w rejonie Lu­blina oraz w Karpatach i na Przedgórzu. Sza­cuje się, że do roku 2000 możliwy jest wzrost nowo odkrytych zasobów (gazu w mld m3 i ropy w mld t)gazu ziemnego 50—60 co 5 lat (łącznie — powyżej 200)ropy naftowej 2—3 co 5 lat (łącznie — około 10)Gdyby zasoby gazu w Polsce ograniczały się do obecnie udokumentowanych, wyczerpanie ich w całości miałoby miejsce iuż w latach 1990—1995.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!