PODZIAŁ DOCHODÓW Z EKSPLOATACJI

0
281

Tereny, na których towarzystwa naftowe pro­wadziły poszukiwania i wydobycie ropy, z re­guły nie stanowią ich własności. Zrozumiałe jest więc, że dochody pochodzące z tej działal­ności również nie mogą należeć tylko do nich. Początkowo poszukiwania i wydobycie ropy naftowej były dopuszczalne na określonym terenie na zasadzie koncesji, czyli specjalnego zezwolenia udzielanego przez właściciela, za które towarzystwo naftowe uiszczało specjalną opłatę koncesyjną. Składała się ona z dwóch elementów: z czynszu dzierżawnego za korzy­stanie z gruntu oraz z opłaty zwanej royalty będącej niejako odszkodowaniem za bezpo­wrotne wyczerpywanie spod ziemi nieodna­wialnego bogactwa naturalnego.

Poprzedni artykułROZSZERZANIE OPERACJI
Następny artykułBEZPOŚREDNIE SKUTKI