ROZSZERZANIE OPERACJI

0
285

W miarę rozszerzania przez towarzystwa operacji naftowych i obejmowania nimi coraz większych obszarów na terytoriach obcych krajów szybko zwiększała się skala produkcji ropy, a wraz z tym rosły wpływy towarzystw naftowych uzyskiwane ze sprzedaży ropy czy też produktów jej przerobu. Rządy krajów, na terenie których prowadzona jest eksploatacja złóż, uznały za swoje niezbywalne prawo uczestniczenie w korzyściach uzyskiwanych przez towarzystwa, proporcjonalnie do wielko­ści ich wpływów. Tak więc, oprócz opłat koncesyjnych i wysokich podatków, wprowadzono zasadę podziału dochodu ze sprzedaży ropy między kraj będący właścicielem złóż a to­warzystwo naftowe z tych złóż korzystające. Dochody rządów krajów naftowych zostały w ten sposób powiązane z wynikami handlowej działalności towarzystw naftowych.

Poprzedni artykułPROCENTOWA STRUKTURA
Następny artykułPODZIAŁ DOCHODÓW Z EKSPLOATACJI