POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI

0
342

Wielokrotne, jednostronne podnoszenie podsta­wowej ceny ropy importowanej z krajów OPEC oraz podniesienie ceny ropy z Kanady sprawiło, że import ropy do zakładów rafineryjnych Stanów Zjednoczonych stawał się coraz bar­dziej kosztowny.W przemyśle naftowym i gazu ziemnego Sta­nów Zjednoczonych łącznie z zakładami prze­róbki tych surowców zatrudnionych jest oko­ło 400 000 wysokopłatnych pracowników. Nie­pewna przyszłość przemysłu wydobywczego, państwowe zarządzenia dotyczące oszczędzania energii stawiają wielu pracowników tych gałę­zi przemysłu przed trudnym do rozwiązania dylematem, czy wyjechać na Alaskę, gdzie wy­dobycie ropy ma większą przyszłość.Pod względem wydajności 1 otworu Kanada wyprzedza Stany Zjednoczone, pozostaje jednak w tyle za najbardziej wydajnymi rejonami świata.

Poprzedni artykułNATURALNE WARUNKI WYDOBYCIA
Następny artykułINNE OBSZARY WYDOBYWANIA