INNE OBSZARY WYDOBYWANIA

Wydobycie ropy i gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych prowadzone jest w pięciu rejo­nach, z których najważniejszy jest ten, który obejmuje dwa gigantyczne ośrodki wydoby­cia — Teksas i Luizjanę. Drugie miejsce w skali państwa zajmuje rejon obejmujący Ala­skę i Kalifornię. Szczególnie duże nadzieje wiąże się z Alaską jako dostawcą ropy w ilo­ści do 100 min t rocznie.W Stanach Zjednoczonych stosowanie wtór­nych metod wydobycia jest powszechne we wszystkich rejonach. Ze względu na wysokie ceny gruntów, a także wysokie koszty prac po­szukiwawczych przy dużej liczbie odwiertów suchych oraz wysokie koszty robocizny, ropa amerykańska nie była w stanie w przeszłości konkurować ze znacznie tańszą ropą Bliskiego Wschodu, rejonu Karaibskiego i Kanady. Jedy­nie bariery celne i dotacje rządowe pomagały podtrzymać wzrost produkcji ropy krajowej.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!