NATURALNE WARUNKI WYDOBYCIA

0
285

Naturalne warunki wydobycia są w Ka­nadzie gorsze. Dotyczy to głównie terenów pół­nocnych (rejon arktyczny). Zarówno tu, jak i na amerykańskiej Alasce wysokość nakładów inwestycyjnych na prace poszukiwawcze, uru­chomienie wydobycia i transport jest najwię­ksza w świecie. Wenezuela i region Morza Karaibskiego wy­kazywały w przeszłości pewne podobieństwa do arabskich rejonów naftowych. Wydajność otwo­rów była stosunkowo wysoka, choć pozostawa­ła w tyle za odpowiednią wydajnością na Blis­kim Wschodzie. Jednak stosowanie wtórnych metod wydobycia zawsze było tu konieczne. Bliskość ośrodków zużycia w Stanach Zjedno­czonych i możliwość bezpośredniego transportu morskiego z rejonów wydobycia sprzyjają eks­ploracji ropy w Wenezueli i regionie Morza Ka­raibskiego, chociaż jej jakość nie dorównuje ja­kości ropy amerykańskiej.

Poprzedni artykułTRANSPORT ROPY I GAZU
Następny artykułPOD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI