ORGANIZACJA PRACY

0
310

Film Organizacja 'pracy wielkiego sklepu samoobsługowego zrealizo­wany został przez „Społem”^ ukazuje’ więc wyłącznie duże obiekty handlu detalicznego spółdzielczego. Tematyka filmu jest wyjątkowo szeroka. Dotyczy takich zagadnień, jak: rozplanowanie lokaft sklepowych i . ich funkcjonalność, usytuowanie stoisk – kasowych, rozmieszczenie stoisk tradycyjnych, droga towaru z-zaplecza do sali sprzedażowej, kierunek ruchu klientów (pokazany za pomocą fotografii oraz rysunków animowa­nych),’organizacja pracy w sklepie,’ tj. czynności sprzedawców wykony­wane przed otwarciem sklepu, obsługa klientów, obserwacja sali sprze­dażowej, czynności wykonywane przed zamknięciem sklepu, czynności kasjerek, usługi świadczone na rzecz klientów, środki reklamy stosowane w sklepie. Projekcja filmu trwa”około 40 minut. Film warto wykorzystać w klasie pierwszej na lekcjach typu powtórzeniowego.

Poprzedni artykułCZAS PROJEKCJI
Następny artykułKULTURA HANDLU