KULTURA HANDLU

0
470

Możliwości skompletowania potrzebnych pomocy dydak­tycznych są bardzo różnorodne: sprzęt sklepowy (atrapy towarowe, wypełnione dokumen- 'ty sklepowe) można otrzymać nieodpłatnie od przedsiębiorstw handlowych, w których uczniowie odbywają 'praktykę; potrzebna- tu 'jest inicjatywa dyrekgi szkoły i zainteresowanych nauczycieli;opakowania’ towarów i przykłady środków reklamowych dostarczają uczniowie; druki są do nabycia .w punktach sprzedaży. Centrali ’ Wydawmiczej Druków; zakupem może się zajmować szkolna komisja przedmiotów ekonomicznych (jeśli dy­rekcja decyduje się’pokrywać wydatki z tym związane z funduszy’szkolnych) lub spółdzielczy sklepik „szkolny    w oparciu-o zamówienie opracowane przez nauczyciela; każdy uczeń powinien mieć możność otrzymania lub   zakupienia wszystkich dostępnych druków;instrukcje, regulaminy uzyskuje – się żw dużych. przed- : – siębiorstwach handlowych; najlepiej wystosować w tymcelu oficjalne pismo;barwne filmy wypożyczane są odpłatnie przez filmoteki.

Poprzedni artykułORGANIZACJA PRACY
Następny artykułPOTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE