TRANSPORT ROPY I GAZU

Koszty związane z transportem ropy do rafi­nerii wyraźnie, a często w sposób zasadniczy, wpływają na koszt ropy w miejscu zużycia. Do przewozu ropy i gazu ziemnego stosuje się trzy zasadnicze sposoby transportu: statki (rzeczne, przybrzeżne, morskie), rurociągi (rurociągi i ga­zociągi) oraz cysterny kolejowe lub autocyster­ny. O wyborze środka transportu decyduje odległość i warunki, w których się odbywa.Jeżeli chodźi o ekonomikę — to, jak ogólnie wiadomo, najtańszy jest transport morski (oczy­wiście na duże odległości), następnie — tran­sport rurociągami, w końcu — kolejowy i sa­mochodowy.Koszt przewozu rośnie wraz z odległością. W warunkach szczególnych kryteria opłacalności transportu mogą ulec zmianie. Na przykład transport morski na małą odległość może oka­zać się droższy od transportu rurociągiem o dużej wydajności.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!