BADANIA POSZUKIWAWCZE

Prowadzeniem badań poszukiwawczych na Bałtyku zajmuje się Wspólna Organizacja ds. Poszukiwań Naftowych na Morzu Bałtyckim Petrobaltic, założona w 1975 r. przez Zwią- J zek Radziecki, Polskę i NRD.Przy wierceniach na Bałtyku nie można do- j  puścić do ewentualnego wycieku ropy, gdyż jego skutki ekologiczne dla tak małego morza zamkniętego byłyby katastrofalne. Prace po­szukiwawcze są więc prowadzone z niezwykłą ostrożnością.Podsumowując przeprowadzone dotychczas rozpoznania, wyniki badań i prac poszukiwaw­czych wydaje się, że nie można spodziewać się, by Polska stała się kiedykolwiek krajem samo­wystarczalnym w zaspokajaniu własnych po­trzeb na ropę naftową i gaz ziemny, choć w wypadku gazu szanse są znacznie większe. Odkrycie niewielkich złóż ropy (zwracają­cych z nadwyżką wydatki poniesione na poszu­kiwania) są możliwe i oczekiwane.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!