STATEK WIERTNICZY

Bardziej ekonomiczne są przenośne platfor­my wiertnicze. Cztery lub sześć słupów o    wysokości do 130 m umożliwia prace na głębokości sięgającej 100 m. Przy pracach do 85 m głębokości platforma przenośna może być zmontowana i przygotowana do pracy w ciągu kilku godzin.Statek wiertniczy jest to specjalnie adapto­wany zbiornikowiec lub statek innego rodza­ju. Urządzenia wiertnicze znajdują się pośrod­ku statku, nad otworem o średnicy 6—8 m. W miejscu prowadzenia wierceń, statek zosta­je zakotwiczony systemem co najmniej ośmiu kotwic dla wyeliminowania ruchów powodo­wanych uderzeniami fal. Statek jest wyposa­żony w specjalne urządzenia wyrównujące jego położenie podczas przypływu i odpływu. Głębokość wykonywanych otworów może do­chodzić do 350 m. Sposób ten stosuje się przy wierceniach poszukiwawczych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!