SIEĆ RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH

0
268

W krajach przemysłowych istnieje rozbudowana sieć ropociągów łączących pola naftowe, porty i rafinerie. (W dalszej części omawiamy sieć ropociągów z ZSRR i rurociąg Przyjaźń. Dlatego dokonamy tu przeglądu rurociągów w innych krajach świata.) Sieć ropociągów w Stanach Zjednoczonych – jest bardzo rozwinięta. Jej budowę rozpoczęto podczas drugiej wojny światowej, kiedy przy­brzeżny transport zbiornikowcami był nieu­stannie paraliżowany atakami niemieckich ło­dzi podwodnych. Od tamtych czasów rozbudo­wano magistrale rurociągów naftowych, tak że dziś łączą już one prawie całe terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanadę. Budowę ro­pociągów w Europie Zachodniej rozpoczęto w latach pięćdziesiątych przez ułożenie rurocią­gów łączących porty w północnych Włoszech z rafineriami w głębi kraju. Jednocześnie bu­dowano rurociągi dostarczające produkty naf­towe do głównych ośrodków zużycia.

Poprzedni artykułDŁUGOŚĆ RUROCIĄGÓW
Następny artykułNA DNIE MORZA