STWIERDZONE ZASOBY

Zasoby stwierdzone gazu ziemnego w ZSRR (wg A. A. Meyerhoffa, 1978 r.) wynoszą 24 300 mld m3, a zasoby pozostające do odkry­cia 61 500 mld m3, czyli łącznie 85 600 mld m3. Wydobycie gazu ziemnego w latach 1960— —1980 wzrosło ponad 10-krotnie i osiągnęło wielkość około 440 mld m3 na rok. Radziecki system przesyłania gazu (Jedinaja Sistiema Gazosnabżenija — ESG) jest największym te­go typu systemem na świecie. Dysponuje o» siecią rurociągów o łącznej długości 90 000 km, 180 stacjami sprężarek i 20 podziemnymi zbior­nikami gazu. Gaz — dzięki temu — jest do­starczany do ponad 1500 miast i wsi. Przy wy­dobyciu ponad 440 mld m3 gazu rocznie Zwią­zek Radziecki zajmuje drugie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi. Rozpozna­ne zasoby gazu w ZSRR są trzykrotnie większe niż w Stanach, co — przy mniejszym wydoby­ciu — daje Związkowi Radzieckiemu lepsze perspektywy na przyszłość.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!