MIĘDZYNARODOWE KONSORCJUM

0
250

Wiosną 1954 r. utworzono międzynarodowe konsorcjum Iranian Oil Participation, w któ­rym uczestniczyli:      angielsko-irańskie towa­rzystwo naftowe — 40%, Royal Dutch Shell — 14%, pięć towarzystw amerykańskich — 40% oraz towarzystwo francuskie CFP — 6%.Tym samym utracone przez Wielką Bryta­nię miejsce w Iranie zdobyli inni. Nie na długo jednak. W 1973 r. cały majątek obcych przedsiębiorstw ostatecznie został przejęty przez państwo.Inne kraje. Lata sześćdziesiąte były także w innych krajach okresem tworzenia państwo­wych towarzystw naftowych oraz nacjonaliza­cji przemysłu naftowego. W 1961 r. rząd egipski upaństwowił wydobycie i przeróbkę ropy, dotąd prowadzone przez spółką brytyj- sko-egipską. W 1962 r. na Cejlonie (dziś — Sri Lanka) zostały znacjonalizowane filie Standard Oil Company of New Jersey, Stan­dard Oil Company of California i Texaco oraz brytyjsko-holenderskie towarzystwo naftowe Royal Dutch Shell.

Poprzedni artykułINNE KRAJE
Następny artykułDLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ