INNE KRAJE

W 1965 r. w Syrii upań­stwowiono wszystkie filie towarzystw zagra­nicznych. Podobnie działo się w Somalii i Lu­dowo-Demokratycznej Republice Jemenu. To­warzystwa amerykańskie bardzo odczuły upań­stwowienie Standard Oil Company of New Jersey w Peru (1968 r.) oraz Gulf Oil w Bo­liwii (1969 r.). Przejęto tam cały zintegrowany system wydobycia i przeróbki o wydajności 5 min t ropy rocznie. Dnia 1 czerwca 1972 r. zostały znacjonali­zowane najwydajniejsze pola naftowe między­narodowego towarzystwa Iraq Petroleum Company (IPC) w Iraku. W ramach odszkodo­wań rząd Iraku zobowiązał się przekazać niektórym członkom IPC, tj. towarzystwom British Petroleum, Shell, Mobil, Exxon i Compagnie Franęaise des Petroles 352 min dolarów i 16 min t ropy tytułem odszkodowa­nia. Upaństwowienie nie objęło majątku to­warzystwa francuskiego CFP, który stanowił 23,75%.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!