DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

0
252

Mosaddek obliczył, że gdyby w wyniku upaństwowienia wydobycie ropy spadło nawet o   2/3, to dochody kraju nie zmniejszają się, a pozostała w ziemi ropa zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń. Na skutek ogłoszone­go w świecie bojkotu Iranu, mimo ogłoszonej nacjonalizacji, do przejęcia przez państwo przemysłu naftowego w 1951 r. w Iranie nie doszło.W wyniku zakłóceń produkcji ropy irań­skiej w latach 1951—1952 powstała dobra koniunktura dla krajów sąsiednich. W 1952 r. wydobycie ropy w Iraku skoczyło nagle z 8,3 do 17,6 min t, a w Kuwejcie z 28,3 do min t. W krótkim czasie Kuwejt i Arabia Saudyjska pokazały światu, że są obiecujący­mi, poważnymi dostawcami ropy, mogącymi w razie potrzeby szybko zwiększać wydobycie. Spadek produkcji ropy w Iranie w okresie boj­kotu był bardzo duży. W sierpniu 1953 r. irańska burżuazja i szlachta obaliły Mosadde- ka, i na tron powrócił szach Mohamed Reza Pahlavi. Jednak powrót Wielkiej Brytanii na poprzednie pozycje w Iranie był już niemo­żliwy.

Poprzedni artykułMIĘDZYNARODOWE KONSORCJUM
Następny artykułZNACZENIE STRATEGICZNE