LEKCEWAŻENIE SPRAWY

0
506

Kraje OPEC nie mogą lekceważyć tej spra­wy, jak również faktu, iż może stać się opła­calne znaczne zwiększenie wydobycia ropy na­ftowej nawet w najgorszych, najtrudniejszych warunkach geologiczno-klimatycznych, a także szerokie wykorzystanie piasków i łupków, wszystko poza możliwością kontroli kartelu.W wyżej prowadzonych rozważaniach cały czas była mowa o cenie informacyj- n e j ropy naftowej. Nie jest to jednak cena, po której zazwyczaj kupuje się i sprzedaje ro­pę na rynkach światowych. Przy tych opera­cjach obowiązuje cena transakcyjna ropy. która tylko wyjątkowo zgadza się z ceną informacyjną.

Poprzedni artykułCENA TRANSAKCYJNA
Następny artykułWEDŁUG INNYCH OPINII