CENA TRANSAKCYJNA

Cena transakcyjna zależy od wielu czynników — kto kupuje i od kogo, czy transakcja odbywa się na podstawie jakiejś długoterminowej umowy i jakiej, czy też ro­pa nabywana jest lub sprzedawana na wolnym rynku. Ogólnie — przy dużej podaży ropy ce­ny transakcyjne bywają niższe od informacyj­nych i na odwrót — przy małej podaży są wy­ższe, a jeśli ta sytuacja przedłuża się, OPEC zazwyczaj podnosi cenę informacyjną do po­ziomu panujących cen transakcyjnych i cała historia zaczyna się od nowa. Jeśli jakieś to­warzystwo naftowe ma jeszcze akcje w nie­całkowicie znacjonalizowanym przemyśle na­ftowym kraju OPEC lub zawarło określoną u mowę i uzyskało zezwolenie na prowadzenie wydobycia na własny rachunek, kupuje ono ropę od tego kraju po cenie transakcyjnej od­powiednio niższej od ceny informacyjnej. Jest to tzw. cena partycypacyjna lub ce­na koncesyjna ropy.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!