WEDŁUG INNYCH OPINII

0
260

Wiąże się to z proklamowaną przez kraje OPEC polityką oszczędnej eksplo­atacji zasobów i przeznaczania uzyskiwanych wpływów na rozwój gospodarki własnych krajów, a nie na spekulacje walutowe. Proces taki musi przebiegać stopniowo, nie sposób go dokonać z dnia na dzień.Przedstawiona wyżej prognoza Banku Świa­towego jest tylko jednym z poglądów na przy­szłe kształtowanie się cen i podaży ropy nafto­wej. Według innych opinii sądzi się, iż kraje OPEC zdają sobie już sprawę, że podnoszenie cen ropy ma swoje granice. Jeśli cenę ropy na­ftowej ustali się zbyt wysoko na dłuższy okres, może to spowodować pojawienie się jej konku­rentów, takich jak ropa węglowa, metanol lub benzyna z metanolu. Szacuje się, że produkcja ww. substytutów znakomicie zastępujących produkty naftowe zaczyna być konkurencyjna przy cenie ropy naftowej dziesięciokrotnie wy­ższej od ceny węgla.

Poprzedni artykułLEKCEWAŻENIE SPRAWY
Następny artykułTRWAJĄCY TREND