INSTYTUCJA WYCHOWUJĄCA

Będą instytucją wychowującą, -jeżeli przez swoich przedstawicieli (kierowników lub instruktorów) potrafią oddziaływać na uczniów świadomie i planowo w celu kształtowania cech osobowości, niezbędnych w zawo­dzie sprzedawcy czy magazyniera. Może stać się zakładem kształcącym, jeżeli instruktorzy pracujący, w nim potrafią; we właściwej formie podać uczniom treść kształcącą,;a także jeżeli swoją działalnością będą im pomagać w opanowaniu wiadomości, zdobyciu umiejętności i sprawności niezbęd­nych wzawodzie.   Ścisłą, systematyczną i zorganizowaną formą wychowania i  kształcenia  jest nauczanie. Sklep może być instytucją nauczającą, jeżeli przekazywanie uczniofn wiedzy i wyra-, bianie nawyków zawodowych będzie się odbywać planowo i według określonego programu oraz harmonogramu.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!