NAUKA ZAWODU

0
670

Wychowanie, kształcenie’ i nauczanie są; więc związane ze sobą nierozdzielnie i stanowią’jednolity., proces. Ucząc młodzież zawodu w sklepie kształci się ją^rózmocześnie i wy­chowuje. Wychowując zaś 'ułatwia się trwalsze opanowanie. wiedzy i ugruntowuje wykształcenie zawodowe młodzieży. Tak jak we”wszystkich zakładach; pracy, treścią wycho­wawczą .w sklepie jest praca, która ze względu na swój charakter usługowy, .wynikający z zadań postawionych przed handlem, zawiera w . osobie- dużą wartość; wychowawczą i kształcącą. Zajęcia praktyczne w sklepie jnogą pomagać, szkole w realizowaniu wychowania umysłowego, – moralnego estetycznego i fizycznego.

 

Poprzedni artykułNAUKA I PRACA
Następny artykułINSTYTUCJA WYCHOWUJĄCA