PRACE POSZUKIWAWCZE

Profesor Stanisław Depowski, kierownik Za­kładu Geologii Złóż Ropy i Gazu Instytutu Geologicznego, uważa, iż na terytorium Polski można liczyć na odkrycie nowych dużych złóż gazu ziemnego na znacznych głębokościach, mało prawdopodobne natomiast jest znalezie­nie w Polsce liczących się zasobów ropy nafto­wej. Wynika to z budowy geologicznej terenów Polski. Niewielkie złoża ropy i gazu w łatwiej­szym do płytkich poszukiwań rejonie Karpat i Przedgórza znane były i eksploatowane od dawna. Duże złoża gazu odkryto tam także po wojnie. Badania trudniejszego do spenetrowania Ni­żu Polskiego rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową, wykonując pierwsze wiercenia na Kujawach. Dopiero jednak w okresie powojen­nym prace poszukiwawcze rozwinięto na szer­szą skalę.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!