FORMUŁOWANIE PYTAŃ

0
621

Przeprowadzenie  lekcji metodą pogadanki lub dyskusji wymaga prawidłowego ftjrmułowania pytań i czuwania nad właściwym przebiegiem wypowiedzi uczniów oraz uzyskania prawidłowej odpowiedzi od ucznia, gruntownego opanowania materiału, który jest przedmiotem dyskusji oraz taktownego, ustosunkowania się do różnych jvypowiedzi, aby nie zahamo­wać (lecz aktywizować) proces myślenia uczniów. Ważnym uzupełnieniem metod słownych jest samodzielna praca ucznia’ z podręcznikiem, książką zawodową lub instrukcją. Do samodzielnego uczenia się uczniowie muszą być wdrożeni, zwłaszcza. do umiejętnego czytania tekstu, zawodowego (analitycznego, i syntetycznego). Przy korzy­staniu z tekstu zamieszczonego, w i podręczniku czy innej książce zawodowej, konieczne jest, aby uczniowie’rozumieli wszystkie terminy,, umieli znaleźć wyjaśnienia tych-pojęć (nie-tylko pytając o nie nauczyciela).

Poprzedni artykułSAMODZIELNA PRACA
Następny artykułPOGADANKA A DYSKUSJA