ZNACZENIE STRATEGICZNE

0
471

Iran miał duże znaczenie strategiczne dla imperium brytyjskiego. Ropa irańska przera­biana w rafinerii Abadan stanowiła zaopatrze­nie floty brytyjskiej na Oceanie Indyjskim przed wojną, a także po drugiej wojnie świa­towej. 1 maja 1950 r. parlament irański przegłosował uchwałę o upaństwowieniu przemysłu naftowego. Była to zasługa irańskiego burżuazyjnego radykała — premiera Mosaddeka. Uważał on, że wielkie narodowe bogactwo Iranu powinno służyć własnemu narodowi. Tymczasem więk­szość zysków czerpie z niego Wielka Brytania. To była prawda. Anglo-Iranian Oil Company wydobyła w 1950 r. w Iranie ponad 35 min t ropy, z czego większość przerobiono na pro­dukty naftowe w należącej do tego towarzy­stwa największej rafinerii świata znajdującej się w irańskim porcie Abadan. Osiągnięto przez to maksymalne zyski z miejscowej ropy.

Poprzedni artykułDLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Następny artykułNACJONALIZACJA W KRAJACH NAFTOWYCH