CHARAKTERYSTYCZNE CECHY

0
264

Charakterystycznymi cechami współpracy w zakresie gospodarki naftowej krajów RWPG są:oparcie współpracy na wzajemnych dłu­goterminowych umowach, gwarantujących pe­wność i stabilność dostaw, eliminujących wszelkiego typu wahania i niespodzianki ko­niunkturalne; oparcie wzajemnych rozliczeń na korzys­tnym dla krajów importerów systemie cen. Przez długie lata był to system „cen stop”, a obecnie system cen kroczących (o których już wspomniano). Ceny rozliczeniowe są w RWPG dzięki temu nieporównywalnie niższe niż na rynkach światowych, a rozliczenia — bezgo­tówkowe; udzielanie przez Związek Radziecki po­mocy przy prowadzeniu badań i prac poszuki­wawczych, w budowie górnictwa naftowego, przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego oraz przy transporcie ropy i produktów nafto­wych.

Poprzedni artykułSZCZEGÓLNE ZNACZENIE SPRAWY
Następny artykułIMPORT ROPY