CENY PRODUKTÓW NAFTOWYCH

0
272

Ceny produktów naftowych — benzyny, olejów napędowych i opałowych otrzymywa­nych z przerobu ropy w rafinerii — rosły po w znacznie mniejszym stopniu niż ceny informayjne samej ropy. Zjawisko to, trudne początkowo do zrozumienia, wyjaśnia się obec­nie w ten sposób, że przy zakupach ropy w. tym okresie towarzystwa naftowe w dużym stopniu korzystały z cen koncesyjnych i party­cypacyjnych, uzyskiwały „ciche rabaty” oraz korzystały z własnych niemałych niekiedy zapasów. Wszystko to działało jednak na nie­korzyść tych towarzystw naftowych, które mu­siały kupować ropę normalną drogą. Skutkiem zbyt niskich cen produktów naftowych w sto­sunku do cen ropy po 1973 r. zahamowano w wielu krajach, w tym także w krajach socja­listycznych, rozwój własnego przemysłu rafi­neryjnego. W latach 1974—1976 przerabianie drogiej ropy pochodzącej z rynków kapitalis­tycznych nie było celowe, ponieważ zakup gotowych produktów naftowych wypadł ta­niej.

Poprzedni artykułSPRAWA CEN ROPY I GAZU
Następny artykułCENA TRANSAKCYJNA