SPRAWA CEN ROPY I GAZU

0
557

Sprawę cen ropy naftowej i produktów naftowych w obrocie wewnętrznym między krajami socjalistycznymi uregulowano po raz pierwszy w 1958 r. na IX Sesji RWPG. Przyję­to wtedy, że w rozliczeniach stosowane będą ceny niezmienne, tzw. „ceny stop”, określone na podstawie aktualnie obowiązują­cych średnich cen światowych.Na tej podstawie przez blisko 17 lat Polska płaciła Związkowi Radzieckiemu stałą cenę za importowane stamtąd w ramach umów wielo­letnich ropę i produkty naftowe.Zasady „cen stop” nie dało się utrzymać po roku 1974, tj. po wybuchu światowego kry­zysu naftowego. Stała się ona nieżyciowa i nierealna. Tak więc na 70 posiedzeniu Komitetu Wykonaw­czego RWPG w styczniu 1975 r. postanowiono, że w obrocie wewnętrznym kraje socjalistyczne stosować będą zasadę cen kroczących.

Poprzedni artykułILUSTRACJA KORZYŚCI
Następny artykułCENY PRODUKTÓW NAFTOWYCH