TRANZYT PRZEZ TERYTORIUM

0
282

Gazociąg Braterstwo. Związek Radziecki i kraje Bliskiego Wschodu dysponują większo­ścią światowych złóż gazu ziemnego. W osta­tnich latach znacznie zintensyfikowano wyko­rzystanie tych złóż na drodze wzajemnej współpracy krajów socjalistycznych i zachod­nioeuropejskich. Stosowanie radzieckiego gazu ziemnego w Czechosłowacji rozpoczęło się po wykonaniu gazociągu Braterstwo, który jest eksploato­wany od 1967 r. Gazociągiem tym dostarcza się rocznie 2 mld m3 gazu. Tym samym ru­rociągiem gaz ziemny płynie do Austrii. Za tranzyt przez swoje terytorium Czechosłowa­cja otrzymuje opłatę w formie dodatkowych dostaw gazu ze Związku Radzieckiego.

Poprzedni artykułBUDOWA ODCINKA
Następny artykułSPALINY