BADANIA SEJSMICZNE

0
315

W latach 1957—1962 wykonano tu zdjęcia magnetometryczne i grawimetryczne, a także badania sejsmiczne, które razem stanowiły pierwszy etap prac podstawowych. Jednocześ­nie prowadzono wiercenia. W 1961 r. odkryto złoża gazu w rejonie Krosna Odrzańskiego, po­tem złoże ropy w Kamieniu Pomorskim oraz kolejne złoża gazu i ropy w obu tych strefach.Wiercenia prowadzono również w innych rejo­nach. Wszystkie powojenne prace poszukiwaw­cze prowadzone były z pomocą Związku Ra­dzieckiego (specjaliści, sprzęt). Obecnie cały teren kraju można uważać za dobrze zbadany do głębokości 3000 m. Otworów na głębokość 4000—6000 m wykonano na razie niewiele z uwagi na wysoki koszt tych wierceń i koniecz­ność używania specjalnego, trudno dostępnego sprzętu.

Poprzedni artykułBADANIA POSZUKIWAWCZE
Następny artykułPRACE POSZUKIWAWCZE