ZMIANY UDZIAŁU REGIONÓW

Udział ten następnie stale się zwiększał, osiągając w 1974 r. maksimum, tj. 38% całego wydobycia światowego. Jednocześnie rosła rola ZSRR jako producenta ropy. W 1975 r. Związek Ra­dziecki wysunął się na pierwsze miejsce wśród indywidualnych krajów-producentów, dając sam 18% wydobycia światowego.Zmiany udziału poszczególnych regionów w światowym wydobyciu ropy przedstawia tabela 21. W ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się nowe regiony wydobycia, jak np. Morze Pół­nocne, a także zaobserwowano wzrost znacze­nia innych rejonów, jak Azja Południowo-Wschodnia (zwłaszcza Indonezja), Indie, Chi­ny, Ausitralia, a głównie Afryka (w tym — szczególnie Nigeria).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!