POSZUKIWANIE WIEDZY

0
448

Podręcznik jest podstawowym źródłem poszukiwania wie­dzy, analizowania jej, wnioskowania, urabiania pojęć i sądów,* podsumowania wyników, podstawą samodzielnych badań. Podobną rolę odgrywać podręcznik w czasie wykonywania zadań lub ćwiczeń domowych. Funkcją podstawową podręcz­nika wówczas; jest podsumowanie wiadomości zdobytych w szkole, gruntowne ich przyswojenie i utrwalenie. W. zależności. od poziomu intelektualnego uczniów’ stosuje – się czytanie pracy w czasie zajęć lekcyjnych pod ścisłym nadzorem nauczyciela lub też czytanie artykułu poza lekcjami.Jednym ze sposobów systematycznego’ wdrażania uczniów do stałego przeglądania prasy jest np. zlecenie prowadzenia ’. stałej ewidencji artykułów występujących w podanych cza­sopismach według tematyki przerabianej: w. danym roku szkolnym.

Poprzedni artykułZMIANY UDZIAŁU REGIONÓW
Następny artykułSAMODZIELNA PRACA